Hjälp nästa generation till Israel

Ingenting tyder på att den unga moabitiskan Rut skulle bli en förebild för miljoner människor. Med sina förutsättningar borde hon aldrig ha nått historieböckerna. Men än idag citeras hennes berömda ord världen över på alla de språk: ”Ditt folk är mitt folk, din Gud är min Gud.”

 

Men vem lade en djup kärlek till det judiska folket i Rut? Vem planterade respekten för Israels Gud i henne? Svaret är: Noomi. Denna hårt prövade men generösa kvinna blev en förebild för den unga Rut.
När avgörandets stund kom fanns bara ett alternativ för henne: en identifiering med Israel, det judiska folket och deras Gud.

 

Den unga generationen behöver fler Noomi. Fler som leder dem till en förståelse för och kärlek till Israel. Ett sätt att göra detta på är att hjälpa ungdomar till Israel.
Bli en modern Noomi, överför din kärlek och förståelse till nästa generation. Ta vår tids Rut till Israel! Fortsättningen ligger sedan i Guds händer.

Du kan bidra med:

1 000SEK
EN DAG
3 000SEK
EN FLYGBILJETT
10 000SEK
EN UNGDOM