LIVETS ORDS ISRAELARBETE

Livets Ords Israelarbete vill visa på Guds hjärta för Israel! Arbetet grundar sig på Guds ord, Bibeln. Målet är att ge balanserad information och undervisning, som inkluderar både en djup förståelse av Guds kallelse för Israel och samtidigt en medvetenhet om att Gud älskar alla människor lika mycket.

Vår vision uttrycks genom de olika delarna av vårt arbete.

Vi vill…

[icon_list_item icon=”fa-check” title=”Ta kristna till Israel”][icon_list_item icon=”fa-check” title=”Ta Israel till kristna”][icon_list_item icon=”fa-check” title=”Var en röst för Israel och mot antisemitism”]

[icon_list_item icon=”fa-check” title=”Stödja de troende i landet”][icon_list_item icon=”fa-check” title=”Arbeta humanitärt i Israel”][icon_list_item icon=”fa-check” title=”Hjälpa judar tillbaka till Israel”]